Vi ved, at børn der trives lærer bedst.

Jeg mener, at lærere der trives, er det fundamenttalt vigtigst for børns trivsel og læring.

Og derfor har jeg valgt at sætte fokus på lærertrivslen. En lærer i trivsel kan udvikle, reflektere og engagere elever og kollegaer.

Men en lærer alene kan ikke løfte opgaven, og min rolle som coach er, at hjælpe dig til at se hvordan du kan tilrettelægge dit lærerliv til større glæde for dig selv.

Du kan læser mere om lærercoaching her.