Vi ved, at børn der trives lærer bedst.

Jeg mener, at lærere der trives, er det fundamenttalt vigtigste for børns trivsel og læring.

Og derfor har jeg valgt at sætte fokus på lærertrivslen. En lærer i trivsel kan udvikle, reflektere og engagere elever og kollegaer.

Men en lærer alene kan ikke løfte opgaven, og min rolle som coach er, at hjælpe dig til at se hvordan du kan tilrettelægge dit lærerliv til større glæde for dig selv.

Få arbejdsglæden tilbage

– og få det optimale ud af dit arbejdsliv som lærer

·       Vil du gerne genvinde lysten til at gå på arbejde, efter reformer og regler om arbejdstider, der har medført store ændringer?

·       Føler du dig overvældet, eller stresset over arbejdsdagens opgaver, og vil du gerne have overblikket og energien tilbage?

·       Er der et dårligt arbejdsmiljø på skolen og kollegerne imellem?

·       Eller har du ligefrem mistet tilliden til, at du magter opgaven som lærer?

Hvad opnår du med 1:1 coaching?

I coachingforløbet, som typisk er 3-5 samtaler, tager vi udgangspunkt i din konkrete situation og de problemstillinger, som er relevante for dig. Gennem samtaler 1:1 opnår du en større bevidsthed om din situation, og som coach kan jeg hjælpe dig med at finde ind til dine værdier og få overblik over hvordan, du kan få arbejdsglæden tilbage. Måske er det en overkommelig forandring der skal til, for at du igen trives i jobbet, eller det kan være større ændringer, eventuelt et jobskifte, der skal til, for at du kan blive glad igen.

Alt hvad vi snakker om I coachingforløbet er naturligvis fortroligt, og jeg har tavshedspligt.

Et coachingforløb kunne se sådan ud:
Afklaring og bearbejdning af din arbejdssituation med fokus på tre kerneområder

·       Hvad er den virkelige årsag til din mistrivsel

·       Hvilke faktorer har du indflydelse på, og hvad kan du gøre ved dem

·       Hvordan kommer du videre? Skal du fx fortsætte som lærer – eller finde et nyt job

Hjemmeøvelser

Imellem de coachingsamtaler som vi har, får du nogle øvelser, som du kan arbejde med hjemme I fred og ro.

Den første øvelse er Lærerhjulet, som lægger op til nogle overvejelser om, hvor du står i dit arbejdsliv, og hvordan dine forskellige arbejdsopgaver og det psykiske arbejdsmiljø fylder mentalt. Øvelsen skaber klarhed og overblik, og er et skridt på vejen til større tilfredshed.
Lærerhjulet får du tilsendt, når du har bestilt tid til din første coaching session. Du kan også arbejde med det allerede nu, hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev. Så får du det tilsendt i det første nyhedsbrev.

Min baggrund

Med en baggrund som lærer, vejleder og HR-coach, er jeg godt rustet til at hjælpe dig.  Jeg kender livet på lærerværelset fra min tid som lærer/vejleder, og som konsulent har jeg ofte samarbejdet med pædagoger, sagsbehandlere og ledere. Læs mere om min baggrund her.

Pris
1:1 coaching. Det kan foregå via Skype eller live i mine lokaler i Odense.

850,- pr coaching a 60 min.

Rabatkort: 3 x coaching 2.400,-

Jeg har fået mine forventninger indfriet og mere til.

Bente er som person meget dygtig til at skabe tillid og samtidig skabe et “arbejdsrum” i forhold til de issues, man kommer med. Hun har flere strenge at spille på, og kan derved gøre sine coaching sessions individuelle efter behov og muligheder. Jeg kan absolut anbefale at tage sådan et forløb, når man på et tidspunkt i sit liv skal vælge nye veje og have hjælp til at komme videre.

Sally