Har du lavet dig et smart mål?

SMART er et ret kendt coachingværktøj som bruges til at sætte konkrete og realiserbare mål.

Nogen mennesker er gode til at motivere sig selv, og for andre kan det være en svær og uoverskuelig opgave. Når du sætter mål op for dig selv, så vær opmærksom på, om du er 100% ærlig overfor dig selv. Nogen gange er det nemlig både nemmere og mere komfortabelt ikke at være det.

SMART modellen

SMART er en sammentrækning af 5 ord, der beskriver faserne i SMART modellen.

1.    Specifikt – hvad er det helt nøjagtigt, du vil opnå?

·      hvad er det helt præcist, du ønsker at nå?

2.    Målbart – hvornår er du i mål?

·      Er det en bestemt dato? – eller er det en viden, eller?

3.    Attraktivt – Hvorfor vil du gerne dette?

·      Hvad får du ud af det? – hvorfor skal du gøre det?

4.    Realistisk – har du de ressourcer, der skal til for at du kan nå målet?

·      Er det muligt? Har du tiden, evnerne muligheden?

5.    Tidsbestemt – hvornår har du nået målet?

·      Opsæt evt et delmål

Sådan arbejder du med SMART modellen

Ideen er, at du arbejder målrettet med det, du ønsker at opnå. Og vær opmærksom på, om du er 100% ærlig overfor dig selv. Nogen gange er det nemlig både nemmere og mere komfortabelt ikke at være det J

Det er vigtigt at du sætter tid af til den kommende øvelse. Lav dig en kop kaffe – eller te og sæt dig et rart sted,  hvor du kan sidde uforstyrret i de næste 30 minutter.

God fornøjelse i arbejdet med at sætte konkrete realiserbare mål.

1. Helt specifikt – hvad vil du?

Du starter med at sætte dig et specifikt mål, og det er væsentligt, at det er positivt formuleret. Det er unægteligt mere tillokkende at gå efter et positivt opstillet mål – end et mål som handler om noget, du vil undgå. Ligesom det er nemmere at få det opfyldt f.eks. fra ledelsens side, når du har formuleret, hvad det er, du gerne vil.

Det kan f.eks være: ”Jeg vil gerne have flere timer i indskolingen”.

Det er mere målrettet og væsentligt nemmere at nå end det modsatte, som kan være ”Jeg vil ikke undervise 5 klasse”.

2. Hvordan gør du målet målbart?

Målet skal være målbart. Du skal klart kunne vide, hvornår dit mål er nået. I forhold til ovenstående, så vil målet ”Jeg vil gerne have flere timer i indskolingen” ikke være konkret nok. For hvornår er målet nået? Får du en time mere, end du har i dag – så har du fået flere timer – men er det nok?

Derfor skal du nu overveje, hvad det helt konkret er, du ønsker. Igen i forhold til ovenstående – hvor mange timer skal du have, for at du er tilfreds? Er det 5 timer i indskolingen, er det 10, eller 15 der skal til? Og hvornår skal det være opnået – er det i det kommende skoleår – eller er det om 5 år?

3. Hvorfor er det attraktivt?

Hvad vil det betyde for dig, når du når dit mål? Brug lidt tid på at overveje hvad det vil betyde for dig i hverdagen, når dit mål er opnået? Hvorfor er det, at du gerne vil undervise i indskolingen? Er det aldersgruppen du trives med? Er det det faglige niveau – eller er det indskolingsteamet, du gerne vil være en del af?

4. Er det realistisk?

Og så skal du gøre dig det klart, om det er et realistisk mål. Har du f.eks. de faglige forudsætninger der skal til? Har du de rette linjefag? Og er det nogle fag, som de mangler i indskolingen? Nogen gange kan det være udefra kommende faktorer der spiller ind – det kan f.eks. være at teamet i forvejen har mange af de kompetencer som du også besidder, og det vil først være muligt for dig, når der er en anden der forsvinder fra teamet. Og andre gange kan det være faktorer du har indflydelse på f.eks. via efteruddannelse.

5. Tidsbestemt – hvornår er målet opnået?

Og sidst men ikke mindst, så er det vigtigt, at det er tidsbestemt. Hvornår har du nået målet – og skal der måske opsættes et delmål, så du har nogle små sejre du kan fejre undervejs.

Når du har gennemgået alle 5 trin i SMART modellen, og du er nået dertil, hvor du har et klart og tydelig mål, for hvad du gerne vil, så er det også meget nemmere at nå målet.

Så er målet sat, nu skal du i gang med at have udfærdiget en plan for at nå det. Hvornår går du i gang? Hvad gør du f.eks. inden for de næste 24 timer? Den næste uge – måned?

Nogen mål er nemmere at nå end andre.  Det handler ofte om enten hvor overkommeligt målet er eller hvor attraktivt det er. Har du et stort mål, så kan det anbefales at det brydes op i mindre delmål. Du opnår hurtigere følelsen at af være på vej i mål, når du undervejs til målet kan se at du opnår dine delmål undervejs.

HUSK at fejre dine mål

Fejring af mål

Sidst men ikke mindst. HUSK at du skal fejre dine mål – og det gælder såvel dine delmål som det store finalemål.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at kontakte mig, du kan eventuelt skrive til mig lige her bente@nlp-potentiale.dk

Kærlig hilsen

Bente

 

Få tips, gode råd og redskaber til at håndtere dit lærerliv.
Close

Gratis inspiration til dit arbejdsliv som lærer

  • Få tips, gode råd og redskaber til at håndtere dit lærerliv.
  • Skriv dig op til nyhedsbrevet og få 500,- rabat på coaching - samt den gratis mini E-bog ”Trivselshjul til lærere”.
  • ”Trivselshjul til lærere” er et konkret og brugbart værktøj til at skabe overblik over dit arbejdsliv som lærer.
/* ]]> */